Laatste update: 14/05/2013

Draaiboek aanpak zelfdoding bij jongeren in de Westhoek

vrij CLB Ieper

Sara Decoopman van het vrij CLB Ieper werkte, samen met collega's van andere betrokken organisaties en diensten, een hulpverleningstraject uit om de zelfmoordthematiek aan te pakken. Het traject is geconcretiseerd voor de regio Westhoek. Je kan het draaiboek vertalen naar de eigen regio door de specifieke Westhoekgegevens te vervangen door informatie uit je eigen regio.