Laatste update: 13/05/2013

Leidraad draaiboek zelfmoordpreventie voor scholen

CGG Vlaanderen

Deze leidraad biedt ondersteuning bij het opmaken van een stappenplan voor een school/CLB. Het brengt alle potientiële elementen in beeld die van toepassing kunnen zijn voor een concrete school.