Laatste update: 14/10/2015

OnTrackAgain

Vlaams Expertisecentrum Suïcide

OnTrackAgain
Ervaring leert dat jongeren een eigen specifieke benadering vragen wanneer het over zelfmoord gaat. De opgebouwde expertise in combinatie met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek leidden tot het aanmaken van de smartphoneapplicatie.
 
De app werd via de pers onder de aandacht gebracht door Peter Beks van DAGG Limburg en prof. Gwendolin Portzky,  coördinator van het Expertisecentrum van de UGent, werkzaam binnen de suïcideproblematiek. Je kan het interview over de ontwikkeling, de werking en het waarom van de app op Radio 1 in Vandaag (woensdag 29.01.2014) beluisteren. Je kan ook doorklikken naar de site www.ontrackagain.be voor meer informatie.
 
De app heeft tot doel, de jongere in problemen, te helpen een uitweg te zoeken en wijst op mogelijkheden in de omgeving van de jongere die er wellicht wel zijn. Via de app is ook de zelfmoordlijn1813 bereikbaar evenals eventuele andere belangrijke personen. De verwachting is dat deze app drempelverlagend werkt zodat jongeren er toch toe komen om hulp te vragen.