Materiaal

Zelfverwonding bij jongeren.

Nadine Callens - 2007

Brochure Zelfverwonding

Herwig Claeys

Brochure bedoeld voor mensen die zichzelf vewonden.

Pijn... wat nu?

Maaike Pattyn

Eindwerkfolder, bachelor Toegepaste Psychologie, stagiaire vrij CLB Ieper.

Zelfverwondend gedrag

CLB Brugge(n) - 2003