Laatste update: 07/03/2012

Pijn... wat nu?

Maaike Pattyn

De CLB's die de folder wensen te gebruiken dienen hiervoor toestemming te vragen aan de opleidingscoördinator Mevr. Hilde Van Rossen (Katho - Ipsoc). In priincipe wordt de toestemming altijd verleend mits op de folder vermeld wordt: 'Dit product is tot stand gekomen in het kader van het een eindwerk binnen de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie. Wie dit product wil verspreiden, vermenigvuldigen... dient hiervoor toestemming aan de opleidingscoördinator van de bachelor.'
 
Opmerking
1: indien je deze folder recto-verso kopieert moet blad 1 en blad 2 gewisseld worden voor het kopiëren. Zoniet kloppen de pagina's niet bij het samenstellen.opmerking
2: de folder is opgesteld voor gebruik binnen de werking van het CLB Ieper. Je zal de CLB-gegevens dus moeten vervangen door de jouwe indien je de folder wenst te gebruiken.