Materialen

NA DE ONTHAALKLAS - De opvang van gewezen anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs

Netoverschrijdende CLB-werkgroep Anderstalige Nieuwkomers/Pina-18/ Centra voor leerlingenbegeleiding Antwerpen

Deze brochure geeft scholen en CLB een aantal suggesties om gewezen anderstalige nieuwkomers beter te betrekken en te ondersteunen bij het leerproces. Eerst komen een aantal mogelijke ondersteunende maatregelen aan bod, op schoolniveau en op klasniveau. Daarna het wettelijk kader dat van belang is bij de opvang van gewezen anderstalige nieuwkomers.

Actualisering: onderwijs aan anderstalige nieuwkomers

Luc Driesmans en Marleen Van den Mooter

De opvang van anderstalige nieuwkomers op school blijft een moeilijk verhaal en wordt in de regelgeving regelmatig bijgestuurd. Wij willen CLB-medewerkers regelmatig informeren betreffende de nieuwe maatregelen.

Wat na OKAN?

VCLB Groeninge (Kortrijk)

Voorbeeldformulier oplijsten STICORDI maatregelen

Netoverschrijdende CLB werkgroep anderstalige nieuwkomers Antwerpen