meer lezen

 • Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf. Een juridisch antwoord op de meest voorkomende vragen.

  Samenstelling ODICE en VMC (het huidige Kruispunt Migratie-integratie)

  Leerlingen zonder wettig verblijf hebben recht op onderwijs. In sommige omstandigheden roept hun specifieke situatie vragen op waar niet onmiddellijk een antwoord voor is. Deze brochure geeft in 14 fiches antwoorden op vaak voorkomende vragen. Ook al dateert deze brochure reeds van september 2009 toch blijft het degelijke achtergrondinformatie. Inhoudelijk werd er samengewerkt met verschillende organisaties waaronder VCLB. De brochure is ook terug te vinden op de website van het Kruispunt Migratie-Integratie. In hun toolbox, http://www.kruispuntmi.be/toolbox/, vindt u tal van interessante en bruikbare documentatie.
 • Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf.

  Vlaams Minderhedencentrum (het huidige Kruispunt Migratie-Integratie)

  Deze infogids omvat 12 fiches die de hulpverlener in staat stelt om mensen zonder wettig verblijf te informeren over hun rechten en plichten, om samen met hen na te denken over de toekomst, om samen weg af te leggen om uit de illegaliteit te komen en om hen gericht door te verwijzen. Verschillende organisaties werkten samen voor de inhoud. De brochure dateert van 2009 en is ook terug te vinden op de website van Kruispunt Migratie-Integratie. (http://www.kruispuntmi.be/)
 • Wegwijzer voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in België

  Fedasil

  In deze wegwijzer geeft Fedasil toelichting bij de opvang van niet-begeleide minderjarigen in België.
 • Dossier CLB: van wantrouwen naar dialoog. Mensen in armoede en CLB's samenwerken helpt

  Recht-OP-Kiel

  2009
  In een overzichtelijk dossier omschrijven mensen in armoede hun ervaringen met en verwachtingen tav de sector. Tevens formuleren ze aanbevelingen om de werking beter af te stemmen op de groep van mensen in armoede.