interessante websites

 • Centrum voor Taal en Onderwijs

  Op de website van het Centrum voor Taal & Onderwijs vind je een ruim aanbod aan informatie en materialen over de opvang van anderstalige nieuwkomers.
 • Kruispunt migratie-integratie

  Het kruispunt migratie-integratie is het vroegere VMC. Op hun website vind je ondermeer informatie over het asielbeleid, migratiewetgeving, verblijfsstatuut, integratiebeleid, onderwijs enz
 • Fedasil

  Fedasil is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Zij verlenen materiële hulp aan asielzoekers door het organiseren – rechtstreeks of met partners - van kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Daarnaast zorgt Fedasil voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen – al dan niet asielzoekers. Op hun website vind je ondermeer informatie over het traject van een niet begeleide minderjarige.
 • Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

  Op deze website van onderwijs Vlaanderen vind je informatie over de historiek, de regelgeving (omzendbrieven), scholen en informatie mbt ondersteuning