Visie

Anderstalige nieuwkomers: het onthaal op school

Deze visietekst dateert van 2005. De uitgangspunten en principes met betrekking tot de opvang van anderstalige nieuwkomers op school blijven echter actueel en zijn nog steeds van toepassing.