Materialen

Uit de "Armoedekoffer"

Martine Van Overmeire, pedagogisch begeleider vrij onderwijs

Je vindt hier een aantal tekeningen en getuigenissen, waarmee je tijdens een vorming het gesprek rond armoede op gang kan brengen.

Hebben wij als ouder in de armoede ook een plaats op school?

werkgroep onderwijs uit De Zuidpoort Gent

Ouders in armoede tekenden cartoons over drempels die ze ervaren naar het CLB.

Voor ouders in armoede is de stap naar het CLB niet vanzelfsprekend. Ze ervaren drempels naar het CLB. De CLB-medewerkers van hun kant, zijn zich hier niet altijd van bewust. Hierdoor begrijpen beide partijen elkaar niet altijd even goed. De cartoons, getekend in samenwerking met de Vierdewereldgroep Aalst - Mensen voor Mensen, laten CLB-medewerkers stilstaan bij de drempels die ouders in armoede ervaren. Zo hopen zij mee de kloof te overbruggen!

Het ideaal CLB volgens het Netwerk tegen Armoede

Netwerk tegen Armoede

Op basis van recente dossiers van vier verenigingen waar armen het woord nemen en het overleg onderwijs van het Netwerk tegen Armoede ontstaan de contouren van een ideaal CLB. De vier dossiers zijn : - ‘Dossier CLB: Van wantrouwen naar dialoog.’ Van Recht-Op, Anwterpen (2009). - ‘Ouder, je bent het en blijft het. Onderwijs en ouderbetrokkenheid : aanzet tot praktijk voor scholen, brugfiguren, CLB en gezinsbetrokken welzijnsdiensten.’ Van De Zuidpoort, Gent (2009). - ‘Ouders in armoede en het CLB. Een andere kijk.’ Van Vierdewereldgroep Mensen voor mensen, Aalst (2014). - ‘Kansarmoede en Onderwijs. Beleidsdossier : Sociale dienst of Cel Schoolmaatschappelijk werk.’ Van Vrienden van het Huizeke, Brussel (2014). Uit de dossiers en het overleg blijkt dat ouders in armoede het CLB een centralere rol willen geven, als brug tussen leerlingen, ouders en leerkrachten/directies.