Materialen

Stappenplan inschrijven onder ontbindende voorwaarde

VCLB-KB

Kinderen met een inschrijvingsverslag BuO, uitgezonderd Type 8, kunnen bij een nieuwe inschrijving in het gewoon onderwijs ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarde. De regelgeving somt een aantal uitgangspunten op die in deze procedure aan bod komen. Aan de hand van deze uitgangspunten maakten we voor de centra een voorbeeld van stappenplan. Centra kunnen dit voorbeeld zowel intern als met de scholen bespreken en alzo komen tot goede afspraken.

Inschrijven onder ontbindende voorwaarde,

Vlor, coördinatie begeleiders diversiteit

Bij de implementatie van het inschrijvingsrecht kwamen de 'Begeleiders Diversiteit' vaak dezelfde vragen tegen. Ter ondersteuning maakten zij in 2010 een werkdocument dat de regelgeving inzake 'inschrijven onder ontbindende voorwaarde' verduidelijkt. Deze nota is gebaseerd op het huidige inschrijvingsrecht en is dus ook nog van toepassing voor inschrijvingen voor het schooljaar 2012-2013.

Een warm onthaal op school

LOP St-Niklaas

Een werkgroep van het LOP Sint-Niklaas ontwikkelde een methodiek om met het team aan de slag te gaan voor een nog warmer onthaal. (schooljaar 2009-2010)

Inschrijven in een school in 15 vragen

Op de website van onderwijs vinden ouders eenvoudige informatie over het inschrijvingsrecht.