Interessante websites

 • Steunpunt Diversiteit en Leren

  SDL biedt een wetenschappelijke onderbouwde ondersteuning met betrekking tot het thema 'Omgaan met diversiteit'
 • Kruispunt Migratie-Integratie

  Het Kruispunt M-I (het vroegere VMC) ontwikkelt en wisselt expertise uit over migratie, integratie en etnisch culturele diversiteit.
 • Het Minderhedenforum

  Het minderhedenforum treedt op als de spreekbuis en belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Het forum wil de maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden versterken en het respect tussen de groepen bevorderen.
 • Foyer, multi-etnisch werk in Brussel

  De foyer is een vzw gehuisvest in Molenbeek. Deze vzw houdt zich bezig met de problematiek van integratie van allochtone bevolkingsgroepen. Gemakkelijkheidshalve noemen we de Foyer het Brussels integratiecentrum.
 • Ella-kenniscentrum Gender en Etniciteit

  Ella staat voor het kruispunt van gender en etniciteit. Zij maken werk van kruispuntdenken in alle sectoren. Ella staat voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, tussen allochtonen en autochtonen.
 • MANAvzw, expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen

  MANAvzw - Expertisecentrum voor Islamitische Culturen is het aanspreekpunt voor alles wat islam en moslims in Vlaanderen betreft. Zij focussen zich hierbij op de maatschappelijke, culturele en religieuze dimensie van islam. Zij laten zich niet uit over theologische kwesties.
 • Mikado

  Mikado is het landelijk kenniscentrum voor interculturele zorg in Nederland.
 • Pharos

  Pharos is het landelijke kenniscentrum dat gespecialiseerd is op het gebied van • De kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen. • De gezondheid van migranten en vluchtelingen.