meer lezen

 • Onderwijsspiegel 2012

  In het jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie vinden we een overzicht van de CLB-doorlichtingen van de voorbije drie schooljaren. In 15 centra lag de focus op kansenbevordering. De inspectie ziet heel wat positieve aspecten maar legt ook de vinger op de zwakke punten. Hun bevindingen geven stof tot nadenken en bijsturing. In het rapport, van pagina 37 tot en met 43, vind je de CLB-bevindingen
 • Dossier CLB: van wantrouwen naar dialoog. Mensen in armoede en CLB's samenwerken helpt

  Recht-OP-Kiel

  2009
  In een overzichtelijk dossier omschrijven mensen in armoede hun ervaringen met en verwachtingen tav de sector. Tevens formuleren ze aanbevelingen om de werking beter af te stemmen op de groep van mensen in armoede.
 • Iedereen gelijke kansen op school? Dat denken zij ervan.

  What do you think- rapport UNICEF

  Gaëlle Buysschaert en Maud Dominicy

  D2012/5606/11 2012
  Op 14 februari stelde UNICEF zijn nieuw rapport voor, het What do you think?-rapport “Iedereen gelijke kansen op school? Dat denken zij ervan. Het perspectief van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van (on)gelijke kansen op school”. Het rapport (en zijn flankerende video) is een bundeling van diverse soorten input (verhalen, getuigenissen, illustraties, tekst, video clips, citaten, conferenties enz) en geeft de bevindingen en aanbevelingen mee van ruim 1000 maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren rond hun beleving van gelijke kansen op school. UNICEF België formuleert ook aanbevelingen, want de school heeft een rol te spelen in de strijd tegen ongelijkheden en moet fungeren als hefboom voor elk kind. Rapport en DVD zijn verkrijgbaar via Gaelle Buysschaert, Child Rights Officer UNICEF Belgium Keizerinlaan 66, 1000 Brussel Boulevard de l'Impératrice 66, 1000 Bruxelles T.: +32 2 230 59 70 gbuysschaert@unicef.be