Materialen

GOK-ondersteuningsbeleid wijzigt in SES-omkadering voor het gewoon BaO

In een schematisch overzicht leggen we het GOK-beleid naast het nieuwe SES-beleid. Het schema biedt een goed overzicht op de verschillen. Daarnaast geven we in een korte powerpoint een toelichting over het nieuwe SES-beleid.

GOK beleid in de steigers

Scholen die werk willen maken van een gelijke kansenbeleid kunnen beroep doen op een bundel met methodieken, materialen en instrumenten aangemaakt door het vroegere Steunpunt Gelijke kansen. De bundel 'GOK-beleid in de steigers' blijft nog steeds een bruikbaar document en zorgt voor inspiratie ter ontwikkeling van een gelijke kansenbeleid op school.