Interessante websites

  • Centrum voor Taal & Onderwijs

    Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) is hèt Vlaamse expertisecentrum voor taalonderwijs. Het biedt ondersteuning rond diverse aspecten, onder andere: taalvaardigheidsonderwijs Nederlands, omgaan met meertaligheid in het onderwijs, NT2-onderwijs aan anderstaligen, taalbeleid, taal in de niet-taalvakken, taakgericht taalonderwijs, evaluatie van taalontwikkeling. Het CTO is verbonden aan de Faculteit Letteren van de K.U.Leuven.
  • Meertaligheid als meerwaarde

    Deze website wordt ondersteund door meerdere partners. De website omvat een bundeling van veelgestelde vragen, achtergrondinformatie, materialen, vormingen, links en projecten rond het thema meertaligheid.