Laatste update: 14/03/2012

Individuele analysebladen verwijzen naar Wiskunde: analyse en handelen, volume 2, maar niet naar de juiste fiche.

Vanuit toetsen eerste en tweede leerjaar wordt inderdaad verwezen naar volume 2 zonder een specifieke fiche te vermelden. Je mag ervan uitgaan dat het hier telkens gaat om verwijzingen naar fiche W2.12 Vraagstukken.
Voor derde en vierde leerjaar zijn verwijzingen naar de juiste fiche in volume 2 wel voorzien. Er komen ook verwijzingen naar Wiskunde: analyse en handelen, volume 3 voor. Om welke fiche het daar precies gaat, is nog niet bekend gezien volume 3 nog in ontwikkeling is. Wanneer het mogelijk is, geven we daarover de nodige informatie.

Dit alles geldt zowel voor de software als voor de handmatige verwerking.