Laatste update: 11/01/2018

Geen nummering op toetsbundel van de leerling

We willen de leerlingen op geen enkele manier hulp geven door het aanbieden van een getallenlijn. Daarom is er geen nummering voorzien in de toetsbundels. In de verbetersleutel staat wel de nummering die je nodig hebt voor ingave in het online-systeem.
Om standaardisatie van de scoring te verzekeren, is er voor elke toets een verbetersleutel voorzien. Deze ziet er hetzelfde uit als de toets voor de leerlingen, maar de juiste antwoorden zijn aangeduid of ingevuld. Op de verbetersleutels staat ook de nummering die overeenkomt met de nummering in de schoolware. Voor sommige oefeningen kunnen immers meerdere punten verdiend worden of worden verscheidene deeloefeningen apart gescoord. Zo zijn er bijvoorbeeld in de toets Midden 5 volgens de nummering bij de instructies 51 opgaven, maar zijn er 61 items die gescoord worden en die ingevoerd worden in de schoolware.
Het is het makkelijkste om bij de verbetering op de toets van de leerling (op basis van de verbetersleutel) voor elk te scoren item een 0 of 1 te noteren, zodat het aantal in te voeren gegevens overeenkomt met het aantal vinkjes in de VCLB-schoolware.
De vinkjes zullen kortelings herschikt worden (aantal vinkjes per bladzijde) zodat die ingave ook makkelijker wordt.