Laatste update: 26/08/2013

Leren en cognitie

Je vindt hier achtergrondinformatie en inspiratie om aan de slag te gaan met leerlingen die het moeilijk hebben met leren en studeren. Huiswerkbeleid, leerstijlen maar ook leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie) en elementen die het leren belemmeren zoals ADHD en hoogbegaafdheid verdienen onze aandacht.

Leerlingen willen zich begrepen en gesteund voelen. Ze willen verder geholpen door CLB-medewerkers die weten wat er met hen aan de hand is. Ze verwachten van die CLB-er ook advies, tips en remediëring. Daartoe willen wij hier ons steentje bijdragen.

In de kijker...

Persbericht over Gratis voorleessoftware

Op vrijdag 13/10 besteedde de pers heel wat aandacht aan de 'gratis voorleessoftware voor leerlingen met dyslexie'. Gezien de mogelijke implicaties hiervan op CLB-begeleidingen geven we het officiƫle persbericht mee. Let wel: dit bericht gaat over het ter beschikking stellen van de software aan alle scholen via een weblicentie. Het kunnen gebruik maken van die software vraagt nog steeds een aanvraag voor digitale handboeken en hiervoor blijft een vorm van attestering nodig. Het kan gaan om een ADIBIB-attest, een attest dyslexie, een attest dyspraxie, een (gemotiveerd) verslag zoals omschreven in M-decreet,.... We brengen dit bericht opnieuw onder de aandacht omdat vanaf 15/11 kan geregistreerd worden op www.leesvoor.vlaanderen Lees meer