Meer lezen

  • De ADHD-monitor

    De ADHD-monitor is het resultaat van een project, goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting. Het is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB bij een vermoeden van ADHD. De ADHD-monitor verzamelt op cruciale momenten in de basisschool informatie over het functioneren van de leerling thuis en op school. Per registratiemoment worden suggesties gegeven voor (preventieve) interventies thuis en school.