Meer lezen

 • Bekina

  Website voor ouders en opvoeders van hoogbegaafde kinderen en adolescenten. Hier vind je oa verrijkingsleerstof en verwijzingen naar literatuur over hoogbegaafdheid.
 • Hoogbegaafd

  Deze site is gemaakt door ouders van hoogbegaafde kinderen. In de eerste plaats richt deze site zich naar andere ouders. Toch wil men ook leerkrachten, CLB-medewerkers, artsen, psychologen, en andere volwassenen die een belangrijke plaats innemen in het leven van hoogbegaafde kinderen, de mogelijkheden en boeiende kanten van deze kinderen leren kennen.
 • Prodia-protocol vermoeden van zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking

  De school heeft als opdracht om een zorg- en begeleidingsbeleid uit te bouwen. Ze creƫert de nodige gradaties van zorg en begeleiding, ook bij (een vermoeden van) een zwakke begaafdheid of verstandelijke beperking bij een leerling. De kernopdrachten van CLB (het onthaal, de vraagverheldering, de informatie, het handelingsgerichte advies, de diagnostiek en de kortdurende begeleiding) zijn in dit protocol terug te vinden. Een (vermoeden van) zwakbegaafdheid of verstandelijke beperking behoort tot het domein van leren en studeren, maar staat niet los van de andere begeleidingsdomeinen. De overheid draagt het CLB op om bijzondere aandacht te besteden aan het kleuteronderwijs en de aanvang van de lagere school bij leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden. Bijgevolg geeft dit protocol veel aandacht aan de jongste leerlingen.
 • Prodia-protocol vermoeden van (hoog)begaafdheid

  Bij hoogbegaafde leerlingen denken we meestal aan leerlingen met overschot aan talenten en intellectuele mogelijkheden. De meeste van deze leerlingen lopen vlot doorheen hun schoolloopbaan. Maar binnen deze groep zijn er leerlingen met beperkingen en problemen. Zo zijn er nogal wat leerlingen die onderweg om allerlei redenen afhaken en gaan onderpresteren. Ook het hoogbegaafd zijn zelf roept nogal wat reacties op bij medeleerlingen, leerkrachten, thuis bij ouders, familie en vrienden. Hier goed leren mee omgaan is niet altijd eenvoudig. Het protocol is niet enkel bedoeld om leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid te detecteren, maar geldt ook voor leerlingen met meer dan gemiddelde mogelijkheden. In dit protocol staat een handelingsgerichte aanpak voorop waarbij aan de algemene ontplooiing van de leerling gedacht wordt. Dus niet enkel een focus op de intellectuele ontwikkeling, maar ook ruime aandacht voor het psychosociaal welbevinden en een harmonische ontwikkeling.