Laatste update: 26/03/2014

Intelligentie door de CHC-bril

In opvolging van de VCLB-nascholing over het CHC-model vorig schooljaar brengen we graag enkele aandachtspunten bij intelligentieonderzoek in herinnering. Het CHC-model geeft aan uit welke 8 brede cognitieve vaardigheidsdomeinen (BCV) algemene intelligentie is opgebouwd. Het biedt een kader om de onderdelen van een intelligentietest te benoemen en na te gaan wat ze precies meten. Individuele intelligentietests kunnen zo ingedeeld worden in 3 groepen (zie ook CAP-Basisvademecum, 2012)
 • Algemeen: 4 BCV’s of meer, waaronder minstens vloeiende intelligentie (Gf) en gekristalliseerde intelligentie (Gc). 
  Hieraan voldoen bijvoorbeeld WPPSI-III >4jaar en WAIS-IV. 
  De WISC-III wordt bij voorkeur aangevuld met een extra subtest om de Gf niet te beperken tot kwantitatieve intelligentie (Gq). Gq hangt sterk samen met Gf, maar valt er niet mee samen. Dit betekent dat met de WISC-III doorgaans een behoorlijke inschatting gemaakt kan worden van de algemene intelligentie maar niet van de vloeiende intelligentie. Vandaar dat we de voorkeur geven aan een cross-battery-benadering. 
 • Beperkt algemeen: minder dan 4 BCV’s, maar wel Gf en Gc. 
  In ons taalgebied zijn er geen individuele intelligentietests die hier onder vallen. 
 • Specifiek: voldoen niet aan bovenvermelde criteria . 
  Hieronder vallen bijvoorbeeld SON 2 ½-7 en 6-40, WNV, WPPSI-III < 4 jaar.
 
Het spreekt voor zich dat een algemene intelligentietest de beste graadmeter is voor het inschatten van intelligentie, terwijl de interpretatie van de totaalscore op een specifieke intelligentietest samenhangt met de concrete BCV’s die erin opgenomen zijn. We raden ook aan om in de verslaggeving van een intelligentieonderzoek op basis van het CHC-model steeds een sterkte/zwakte-profiel op te nemen.
 
In de communicatie naar leerlingen, ouders, scholen zien we het gebruik van het CHC-model als een meerwaarde. In overleg met de meeste externe hulpverleners vormt het ook geen struikelblok, mits voldoende toelichting. Voorlopig volgen RIZIV en de toegangspoort van IJH de cross-battery-benadering evenwel nog niet. We hopen door good-CHC-practices vanuit de CLB’s hierin verandering te kunnen brengen.

Meer weten?

Bij vragen kan je contact opnemen met Christine Vonckx