Meer lezen

  • Prodia-protocol rekenproblemen en vermoeden van dyscalculie

    Een zorgzame school geeft elk kind kans vorderingen te maken. Elke leerling met rekenproblemen heeft recht op hulp, ook als er geen diagnose dyscalculie wordt gesteld. Alles begint met een goed uitgebouwd rekenonderwijs, zoals beschreven in de fase van preventieve basiszorg en verhoogde zorg. In dit protocol staat vooral een handelingsgerichte aanpak voorop. Het protocol is niet enkel bedoeld om leerlingen met dyscalculie te detecteren, maar geldt ook voor leerlingen met rekenproblemen.