Laatste update: 02/05/2012

Gelijke onderwijskansen: een lokale stand van zaken.

Centra die hun eigen werking in kaart willen brengen, vinden in dit raster een aanzet. Het raster omvat heel wat gelijke kansenmaatregelen waarin we als CLB opdrachten hebben. Aan de hand van dit raster kunnen centra nagaan aan welke aspecten ze al wel aandacht geven en waar de hiaten zitten. Dit kan aanleiding zijn om intern bij te sturen.
Het raster werd in 2011 aangemaakt en besproken tijdens de vorming 'Basisinzichten kansenbevordering' en in de provinciale contactgroepen kansenbevordering.