Laatste update: 06/06/2012

Synthese dia verklaringen ongelijke onderwijskansen

Deze dia is een synthese van het verklaringsmodel dat we binnen VCLB gebruiken tijdens nascholingen. Het geeft zowel achterstands- als achterstellingsfactoren weer.