Laatste update: 09/03/2016

CLBch@t, de eerste maand...

Download de bijlage en lees meer over de leeftijd van de chatters, de thema's die in de gesprekken aan bod komen, de appreciatie die leerlingen aan de chatgesprekken geven enz... Je vindt er cijfermateriaal en grafieken. Veel commentaar is er niet aan toegevoegd. De cijfers spreken voor zich denken we!