Laatste update: 11/02/2013

Werken met intermediairen

Wie is het best geplaatst om actie te ondernemen? Wanneer je na overleg tot de conclusie komt dat je beter via de leerkracht verandering bij een leerling probeert te realiseren, biedt consultatieve leerlingenbegeleiding belangrijke kapstokken die je samenwerking met de leerkracht ondersteunt.