Laatste update: 14/03/2012

Draaiboek crisismanagement

vrij CLB Roeselare

PPT vrij CLB Roeselare
De PPT van het vrij CLB Roeselare biedt een uitstekend overzicht van hoe je kan tewerk gaan bij het opstellen van een crisisstappenplan.