Laatste update: 16/03/2012

Een kijk op... het leertheoretisch model

De klassieke leertheorie
Hier volstaat het om te verwijzen naar Pavlov die een hond deed kwijlen bij het horen van een belsignaal. Wellicht ken je zijn experiment! Het toont de koppeling 'stimulus - respons'' aan of hoe 'gedrag' beïnvloed wordt door de situatie die aan het gedrag voorafgaat.¨ 
 
De operante leertheorie
Skinner ontdekt dat gedrag ook kan beïnvloed worden door een koppeling van gedrag met de gevolgen van dit gedrag. Hierin spelen de reacties uit de omgeving vaak een belangrijke rol. Operant betekent hier, leren uit ervaring... zo onstond het schema: stimulus - respons - consequentie waarbij 'consequentie' kan inhouden 'versterken' of 'verzwakken'. 
 
De sociale leertheorie
Mensen leren ook door observatie en imitatie. Er wordt gebruik gemaakt van 'modellen'... 
 
Zelfregulering
Mensen zijn in staat om na te denken over het wat ze doen en hoe het komt dat ze dit doen. Op basis van dit nadenken kunnen mensen zichzelf bijsturen of handhaven. Zelfregulering kent drie stadia: zelfobservatie, zelfevaluatie en zelf-versterken/zelf-afzwakken.