Laatste update: 07/03/2016

CLBch@t

Leerlingen van de derde graad lager onderwijs, van het secundair onderwijs (alle onderwijsvormen) en van de deeltijdse leersystemen kunnen vanaf 1 februari 2016 op de chat bij een CLB-medewerker terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 20u en op woensdag van 14u tot 20u. Tijdens de chatsessies zijn drie tot vier CLB-ers online.
 
 
Een 100-tal CLB-medewerkers engageren zich in het project. Ze zijn elk om de vier tot vijf weken gedurende 3u online.
  • VCLB: 70 medewerkers, online op dinsdag en woensdag.
  • GO!: 20 medewerkers, online op maandag en donderdag
  • OVSG/POV: 10 medewerkers, online op woensdagnamiddag
  • De planning van deze medewerkers is klaar. De betrokken directies kunnen de planning van hun deelnemende medewerkers via hen krijgen.

De CLBch@t kadert in het 'breed onthaal' van de CLB's. Samen met Onderwijskiezer.be is dit initiatief tevens een antwoord op de suggestie van de CLB-doorlichting om een online platform voor leerlingen en ouders te creëren.
 
De CLB-medewerker geeft tijdens de chat informatie en advies, biedt ondersteuning, verwijst door naar het CLB van de leerling of, in functie van de vraag, naar een gespecialiseerde dienst of organisatie.
 
De bekendmaking van de CLBch@t gebeurt via affiches op school, via de sociale media, smartschool, CLB-websites enz. Er wordt ook een persbericht verspreid onder de perscontacten van de vrije CLB-Koepel vzw.
  • er werden 7500 affiches gedrukt. Daarvan worden er in januari/februari een 4000-tal verdeeld onder de centra. Het is de bedoeling om de affiches in de laatste week van januari/begin februari in alle scholen uit te hangen. Ze zijn een belangrijk informatiemiddel om de leerling van dit CLB-initiatief op de hoogte te brengen. We hopen dan ook stellig dat elk centrum de leerlingen uit de eigen scholen informeert door de affiches in de scholen aan te bieden.
  • Een tweede verdeelronde is voorzien voor september/oktober 2016. Dan vragen we de centra om, waar de affiches mogelijks werden weggenomen, ze opnieuw aan te bieden.
  • De centra die een eigen Facebookpagina hebben, vragen we om dit initiatief op hun pagina bekend te maken.

Een nieuw chatlogo, een nieuwe chatlink
  • met de start van CLBch@t komt er ook een nieuw chatlogo en nieuwe link: www.clbchat.be
  • eind januari krijgt elk centrum het logo en de link met de nodige instructies over hoe dit op de eigen website geplaatst wordt.. De centra uit Limburg en West-Vlaanderen vervangen de huidige chatlink dan door de nieuwe.
  • Deze link kan ook op de Facebookpagina's en kan aan de scholen gegeven worden om op Smartschool en de schoolwebsite te plaatsen.

Het project kan opgevolgd worden via het online chatvademecum. Dit vademecum dient als ondersteuning voor de chatoperatoren en is tevens de informatiebron voor alle directies en CLB-medewerkers.
 
De projectcoördinatoren:
voor VCLB: Piet Casier, Sven Samain en Geert Wittoek (ICT-ondersteuning)
voor GO!: Dries Vandermeersch en Lotte Meulewater
Voor OVSG/POV: Stefan Van Loock