Laatste update: 11/02/2013

Een kijk op... CLB-onlinehulpverlening

Contact: Piet Casier

Online hulp wil inspelen op de communicatiemogelijkheden die dicht bij de jongeren staan. Als CLB zijn we al een tijdje online. We beschikken over meerdere informatieve websites en met onderwijskiezer over een CLB-webstek die naast informatie, vormen van zelfhulptools ter beschikking stelt en met de emailmogelijkheid ook een interactief aanbod doet.
 
Een continue zorg die organisaties met ervaring in het onlinegebeuren verwoorden is de vraag: in welke mate voldoet het online aanbod aan wat de doelgroep die we proberen te bereiken ervan verwacht. Zijn onze websites voldoende attractief en voldoet de informatie aan de verwachting van jongeren.
 
CLB's zijn aanwezig op facebook, netlog,... Sociale netwerken die door jongeren druk bezocht worden. Jongeren verwachten ook het CLB op deze sites. Niet om er 'vrienden' te maken maar wel om informatie te vinden en contactmogelijkheden te pakken te krijgen. Als CLB maken we dan ook best gebruik van de bedrijvenpagina van bijvoorbeeld facebook en niet van de interactieve mogelijkheden. 
 
Een stap verder is het introduceren van email en eventueel chat in het hulpverlenend aanbod van het CLB. Mailen met leerlingen, ouders, leerkrachten,... doen we al een tijdje. Hoe kunnen we deze communicatie optimaliseren en doordacht laten aansluiten met onze face tot face gesprekken. 
 
Samen met CLB-medewerkers werken we de randvoorwaarden uit om het CLB-onlinegebeuren optimaal in te schakelen in onze andere vormen van hulpverlenen.