Laatste update: 11/02/2013

Een kijk op... oplossingsgericht werken

Contact: Piet Casier

Steve de Shaser en Insoo Kim Berg merkten op dat met cliënten over oplossingen praten een eigen positieve dynamiek bij die hulpvrager vrij maakte. Cliënten ervaarden deze benaderingswijze als uitermate positief. Het bracht hen op een effectieve wijze vaak sneller tot inzicht in hun beschikbare mogelijkheden om aan de eigen situatie te werken.
 
Focussen op de cliënt, de verantwoordelijkheid bij de cliënt laten, de begeleidershouding van niet-weten hanteren, zoeken naar uitzonderingen en werkbare, realiseerbare doelen, werken met de mirakelvraag en via schaalvragen de huidige situatie naast een gewenste toekomstige situatie plaatsen en peilen naar wat er nodig is om die gewenste toekomstige situatie te benaderen, te bereiken… zijn houdingsaspecten en gesprekstechnieken die inhoud geven aan deze begeleidingsmethodiek. 
 
 
nog Steve de Shazer:
"als een cliënt je vertelt dat hij een probleem heeft,
dan heeft hij een probleem
en dan kun je dat beter serieus nemen.
Je kunt het ook beter serieus nemen
als hij je zegt dat hij geen probleem heeft."