Laatste update: 26/06/2019

Raamwerk seksualiteit en beleid

Jeugdbewegingen, sportclubs, scholen, ... overal waar kinderen en jongeren samen zijn, is er kans op gedrag dat de seksuele integriteit schaadt. Dat is niet altijd bewust grensoverschrijdend gedrag. In het groeien in relaties en seksualiteit moeten grenzen worden verlegd en soms wordt dan onbedoeld een grens overschreden. In andere gevallen gaat het om doelbewuste geweldpleging en pesterijen.
Als we leerlingen  begeleiden, moeten we starten vanuit een goede basiszorg op school, we moeten een goed preventiebeleid hebben en we moeten afspreken hoe we omgaan met incidenten. Inspiratie vind je zeker in het Raamwerk van Sensoa en Child Focus, dat werd gepubliceerd naar aanleiding van de Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarigen in het onderwijs (29 februari 2012).