Laatste update: 24/11/2016

Schoolondersteuning

Wanneer doet een CLB aan schoolondersteuning? En wat doen CLB'ers dan? En hoe werken CLB en PBD samen in het ondersteunen van scholen? VCLB en PBDKO actualiseerden hun gezamenlijke visietekst 'scholen ondersteunen bij het werken aan een kansenrijk en zorgbreed onderwijs voor alle leerlingen'.
Contact: An Victoir

Bestanden
  • Visietekst schoolondersteuning In dit document vind je een werkdefinitie van schoolondersteuning en een omschrijving van de kernactiviteiten voor deze vorm van leerlingenbegeleiding. Het document werd gefinaliseerd na enkele besprekingsrondes op de VCLB directievergaderingen.
  • Gedeelde visietekst CLB en PBD De tekst "scholen ondersteunen bij het werken aan een kansenrijk en zorgbreed onderwijs voor alle jongeren" is een visietekst die CLB en PBD samen schreven en uitdragen.
  • Samenwerking CLB en school Een artikel uit "In Dialoog", november 2016, door Greet Van Hove van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.