Laatste update: 27/03/2012

GOK - doelgroepen

GOK
Doelen voor een preventieve werking 'doorstroming en oriëntering.
 
De doelstellingenlijst - GOK
 
Suggesties BASO voor kansarme of allochtone leerlingen.
Nog actueel ? (2008)
 
Suggesties samenwerking SOHO-ambassadeurswerking.
De Visietekst.(2010)
De fiches van de ambassadeurswerkingen.(2010)