Laatste update: 27/03/2012

Ouderbetrokkenheid - doelgroepen

Een model en aanbevelingen voor het verhogen van ouderbetrokkenheid bij allochtone ouders.
De bachelorproef van Jasmine Decloedt helpt ons op weg. (2011)
 - de bachelorproef

- brochure stappenplan

- brochure communicatie

- brochure tips-activiteiten