Laatste update: 27/03/2012

Volwassenonderwijs en migranten - doelgroepen

Migranten en volwassenonderwijs (2010)
 
Einde januari organiseerde de Europese Commissie – Education and training – een conferentie om het 10-jarig bestaan van Grundtvig te vieren. Op 27 januari vond een workshop plaats over de rol van volwassenenonderwijs voor migranten. De context is die van volwassenenonderwijs.De “Sinus-studie” werpt een ander licht op de migranten-populatie. Eerder dan migrantengroepen op te splitsen naar etnische achtergrond, worden hier de behoeften en preferentiële levensstijl in het gastland als uitgangsperspectief in termen van integratie en behoefte tot integratie genomen. Het sociale milieu dus. Dit levert een andere kijk op de migrantenbevolking.

Voor ons interessant wegens de toeleiding naar het levenslang leren in het volwassenenonderwijs maar uiteraard zijn de volwassenen die hier onder de loep genomen worden ook ouders van leerlingen uit ons leerplicht-onderwijs.
Dubbel belangrijk dus !