Laatste update: 27/03/2012

Info voor ouders 2de graad

ouderavond
Info voor ouders van leerlingen die naar de 2de graad gaan.
 
Powerpoint naar de tweede graad ( Tom Billiet - december 2011 )
voornamelijk aangepast aan meer theoretische basisopties. 
Inclusief notitiepagina voor de presentator.
Afdrukken door dit aan te duiden in het afdrukscherm.