Laatste update: 27/03/2012

Info voor ouders naar de 3degraad

ouderavond
Info voor ouders bij de overgang naar de derde graad.
 
Powerpoint - naar de derde graad vanuit ASO. (Tom Billiet, PVOC-Antwerpen)
- vanuit TSO,KSO... enige aanpassing gewenst.
- notitiepagina's ter beschikking