Mat - naar secundair

Verkennen in de breedte en de diepte

Leerlingen leren werken met Onderwijskiezer.

Planmatig werken

1.Werken met de Op Stap-methodiek 2.Een handige gids bij de overstap naar het SO

Achtergronden

Zinvolle achtergronden bij de overgang naar het secundair onderwijs

Leren kiezen en eindtermen

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs die met Leren Kiezen kunnen worden verbonden.

Inschrijven

Het inschrijvingsrecht wordt geregeld door het gelijknamige decreet in het kader van het GOK-beleid.

Ouderavond

Ouderavond

Informatie voor ouders op infomomenten.