Laatste update: 12/03/2012

Achtergronden

Zinvolle achtergronden bij de overgang naar het secundair onderwijs.
 
1.  Sandra Janssens & Sven De Maeyer. Vroegtijdig doorstromen naar het 1e leerjaar B: een op- of afrit? 2008,
 
2.  Vlaamse Onderwijsraad. De overgang van het basis naar secundair onderwijs, een verkenning. 2008
 
3.  Sociale ongelijkheid bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs. 2011 (samenvatting dep. O&V)