Laatste update: 08/03/2012

Hulp - zorgvragen

Zorgvragen op het domein van onderwijsloopbaanbegeleiding kunnen handelen over:

 

·         Informatieverwerving

·         Leerkansen voor leerlingen die in hun leerkansen beperkt worden:

- ziekte, lichamelijke beperkingen

- bijzondere noden (leerstoornissen, taalproblemen…)

- kansarmoede

·         Keuzeprocessen die vastlopen

·                       Ongewone overgangen (bvb. bij verhuis uit of naar het buitenland, verlate instap in studierichtingen …)

·         Keuzeprocessen die verweven zitten in een complexere problematiek:

- socio-emotionele of gedragsproblemen

- familiale of sociale problematiek

·         Schoolloopbaanbeslissingen waar CLB-tussenkomsten verplicht zijn:

- verplicht advies

- GON

- BuO

·         Leerplichtproblemen