Bronnen

Hulp - Taxonomie

De taxonomie van problemen tijdens het beslissingsproces m.b.t. een loopbaan van Gati, Krausz & Osipow, 1996

OLB artikelen uit het CLB-decreet

Alle OLB artikelen uit het CLB-decreet

Visie-teksten

Alle achtergrond-teksten bij een OLB-implementatie.

OLB-artikelen uit het BVR operationele doelen

OLB-artikelen uit het BVR operationele doelen in een handige oplijsting.

Wat doen we met die bronnen ?

Een duidelijke neerslag in de bijzondere bepalingen.

OLB-analyse

Een analyse van de stand van OLB-zaken op het centrum en op school . + concrete bevraging informatieverstrekking.

OLB vanuit aandachtspunten

Alle aspecten van OLB toetsen aan kwaliteitscriteria en aandachtspunten.