Laatste update: 13/03/2012

Wat doen we met die bronnen ?

 
 
 
 
 Het “Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding” formuleert een aantal operationele doelstellingen die aansluiten bij de strategische doelstellingen, vermeld in artikel 16, 17, 18, 19, 22, 23 en 24 van het “Decreet van 1 december 1998 betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding”.

De vraag stelt zich welke consequenties dit BVR, of “clb-profiel”,  meebrengt voor de praktijk van het verzekerd aanbod inzake onderwijsloopbaanbegeleiding in en door de CLB’s.

De visietekst: “ SLB in de Centra voor Leerlingenbegeleiding, een visie voor de CLB-praktijk” van Filip Mels uit 2005 schetst een referentiekader waaraan de centra hun SLB-werking kunnen toetsen.

Ook met het voorliggende  BVR blijft de dynamiek van dit kader zowel inzake doelstellingen, inhouden, acties als maatschappelijke context correct en actueel.

Centra die dit referentiekader voor hun werking hebben gehanteerd zullen de operationele doelstellingen niet als een breuk of koerswijziging ervaren.