Leerlingen-aanbod

Kernactiviteiten - leerlingengebonden aanbod

Artikel 10 wijst deze kernactiviteiten toe aan zorgvragen binnen het domein OLB in het algemeen én aan zorgvragen bij problematische keuzes. Het verschil tussen beide ligt bij het al of niet aanbieden van een kortdurende begeleiding.

Zorgvragen OLB - leerlingengebonden aanbod

Voor alle zorgvragen binnen het begeleidingsdomein onderwijs-loopbaan biedt het centrum de kernactiviteiten, vermeld in artikel 5, 1° tot en met 4° en 6°, aan. Daarbij besteedt het centrum bijzondere aandacht aan de keuzeprocessen in de onderwijsloopbaan ter voorbereiding van de overgang......

Problematische keuzes

In afwijking van het eerste lid biedt het centrum bij zorgvragen over problematische keuzes de kernactiviteiten,vermeld in artikel 5, 1° tot en met 6°, aan

Doorlooptijden leerlingengebonden aanbod

De doorlooptijd van het traject, te beginnen vanaf het onthaal, varieert.

Doelgroepen - leerlingengebonden aanbod

Anderstalige nieuwkomers en andere doelgroepen

Criteria

Houdt ons aanbod rekening met volgende kwaliteitscriteria en/of aandachtspunten?