Laatste update: 22/03/2013

Voorbeelden - stappenplannen

Stappenplannen: voorbeelden

Handleiding bij stappenplannen OLB - Voorbeelden VCLB Limburg

Volgende stappenplannen zijn beschikbaar:

-      overgang lager naar secundair onderwijs

-      overgang 2e jaar SO naar 2e graad SO

-      overgang 6e jaar SO naar HO

-      zorgplan en overgang gewoon naar buitengewoon onderwijs

Deze stappenplannen hebben het statuut van voorstel. Je bent uiteraard vrij om ze al dan niet te gebruiken of aan te passen. De stappenplannen bieden je een houvast, een basis en een kader bij de onderhandelingen over de bijzondere bepalingen.

Bij het opstellen van deze stappenplannen hielden we rekening met het CLB-profiel en het DRM.

De stappenplannen bewaken dat elke fase in het keuzeproces wordt doorlopen.

Voor de overgangen binnen het gewoon onderwijs gebruikten we de ‘Op stap’-reeks als basis. De nummering op het stappenplan verwijst naar de stap uit het werkboekje. Gebruik je andere materialen, dan is een aanpassing natuurlijk nodig.

De overgang van gewoon naar buitengewoon onderwijs kadert in een zorgplan op maat van de leerling. We onderscheiden in dit zorgplan dan ook 2 delen: het voortraject en het vervolgtraject. Het voortraject beschrijft de stappen die worden gezet voordat een verwijzing naar het buitengewoon zich aandient. Het vervolgtraject beschrijft de stappen wanneer een verwijzing aangewezen is.

De cursief gedrukte tekst in de stappenplannen betreffen onderhandelingsmaterie met de scholen.

 

Voorbeeld 1: stappenplan keuzebegeleiding 6de leerjaar - VCLB Limburg

Materiaal: ‘Op stap naar het secundair onderwijs’, VCLB Koepel

(Stappen: 1->5)

Nr.

Wat?

Wie?

Wanneer?

Hoe? Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

Opmaken van de planning

 

 

 

 

 

CLB

leerkracht

directie

zoco

oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezorgen werkboekjes ‘Op stap naar het SO’, infobrochures en de leerkrachtenvragenlijsten

 

CLB

 

 

oktober

 

 

 

 

 

1

 

Keuzewerkboek: stap 1: Ik denk na over kiezen

 

leerkracht

 

november

 

Werkbladen in keuzewerkboek – worden samen met titularis besproken

 

 

 

Bezorgen van de belangstellingsvragenlijst voor leerlingen aan de school

 

CLB

november

 

2.

 

Keuzewerkboek: stap 2: Ik leer mezelf kennen

met aanvulling van de belangstellingsproef

 

leerkracht

november

Leerkracht neemt eventueel belangstellingsproef af en integreert deze in keuzewerkboek

 

3

 

Keuzewerkboek: stap 3: Ik vergelijk mezelf met de studie- en beroepenwereld

 

leerkracht

 

januari

Werkbladen in keuzewerkboek – worden samen met titularis besproken

 

4

 

 

Keuzewerkboek: stap 4: Ik leer het secundair onderwijs kennen

 

CLB

leerkracht

 

 

 

 

leerkracht

december

 

 

 

 

 

januari

Klassikale informatie?

Informatiemoment met ouders en leerlingen samen?

Regionale informatiesessies?

Studiekeuzespel, vb.  ‘Kleurig kiezen’

 

5

 

 

Keuzewerkboek stap 5: Ik maak een keuze (voorlopige)

 

 

leerlingen

ouders

 

februari

 

 

Werkbladen in keuzewerkboek – worden samen met titularis besproken

 

 

 

Bezorgen van de leerkrachtenvragenlijst aan het CLB

 

leerkracht

 

maart

 

 

 

 

Verwerken van de leerkrachtenvragenlijst en andere gegevens

Selectief overleg binnen CLB-team

 

CLB

maart

 

 

Klassenraad met bijzondere aandacht voor kansarmen en AN, lln die op basis van leeftijd kunnen starten in 1B, lln met getuigschrift BaO die starten in 1B

 

leerkracht

zoco

CLB

 

maart

 

 

Individueel oudercontact

 

 

Selectief oudercontact (vraaggestuurd, GOK, AN, lln met getuigschrift BaO die naar 1B overstappen, lln die op basis van leeftijd in 1B kunnen starten, lln met specifieke problemen, …)

 

leerkracht

zoco

 

CLB

maart

 

 

Individuele nazorg: verdere begeleiding van lln/ouders met keuzemoeilijkheden

 

CLB

maart-juni

 

 

Mogelijke aanvullingen: -   eigen initiatieven van de scholen

-      basofiches: selectief ondersteunen van leerkracht bij het invullen

-      

 

 Voorbeeld 2: stappenplan keuzebegeleiding 2de jaar secundair onderwijs - VCLB Limburg

 Dit voorbeeld-stappenplan kun je downloaden bij "bestanden"