Laatste update: 03/07/2013

Regelgeving OLBDe regelgeving rondonderwijsloopbaanbegeleiding kan je nalezen op de website van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming. Het gaat om het Decreet op de Centra voor leerlingenbegeleiding ( 1999) en het Besluit van de Vlaamse Regering ( 2009 )

 
Wat dit betekent voor onze onderwijsloopbaanbegeleiding vind je in de online-tool 'kwaliteitsvolle OLB';