Laatste update: 27/03/2012

De integrale decretale tekst

Via de externe link krijg je de tekst zoals ze is opgenomen in de werkmap 'aan de slag met het DRM'. Ook het CAJO-dossier Kinderrechten besteedt aandacht aan de decretale tekst en legt tevens de link met de praktijk. In deel 1 wordt ingegaan op de regelgeving. In deel 2 lees je een toelichting bij de toepassing van het decreet in de CLB-praktijk.