Laatste update: 28/03/2012

Informatie voor hulpverleners

De decreettekst en de memorie van toelichting vind je samen met 10 werkfiches (over belang, bekwaamheid, communicatie, beroepsgeheim, dossier, enz.) in de werkmap 'aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp'. Deze werkmap is aan elk centrum bezorgd.
De werkfiches vind je in een elektronische versie bij de rubriek 'externe links'.