• Segregatie in het onderwijs overstijgen.

    Voor de vijfde maal op rij vroeg de Stichting aan het team van professor Dirk Jacobs van de ULB om een grondige vergelijkende analyse te maken van de PISA-tests in Vlaanderen en in de Federatie Wallonië-Brussel, dit keer op basis van de resultaten van 2015. Daaruit blijkt dat de prestatieverschillen tussen leerlingen ‘met’ en leerlingen ‘zonder’ een migratieachtergrond zorgwekkend blijven, ook al lijken ze wat af te nemen in de Federatie Wallonië-Brussel. Een van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek luidt dat de segregatie tussen de leerlingen groot blijft, vooral met betrekking tot hun studieprestaties. Leerlingen uit kwetsbare milieus zijn aldus tweemaal het slachtoffer: ze ervaren niet alleen het negatieve effect van hun origine, maar gaan ook vaker naar scholen die hen minder stimuleren. Een geringe segregatie in het onderwijs in nochtans verenigbaar met een verhoogde effectiviteit. Meer info vind je terug via de publicatie, ZOOM en video-capsule.

    Lees meer: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20170828NT