FAQ

Kan ik een 2e kleuter doorverwijzen naar buitengewoon lager onderwijs (bv. Type basisaanbod)?

In sommige situaties kan de vraag voorliggen om een leerling uit de 2e kleuterklas door te verwijzen naar buitengewoon onderwijs van een type dat geen erkenning heeft op niveau kleuter (type basisaanbod). Kan dit volgens de regelgeving?

Vragen en antwoorden M

Vanuit de provincie W-Vl werd een document ontwikkeld met vragen en antwoorden rond M (antwoorden in overleg met de koepel en departement afgetoetst). We bundelen vanaf nu alle vragen in dit document. Andere vragen die tot nu toe op deze pagina stonden zijn verwerkt in het document.

Volgen leerlingen uit het gewoon basisonderwijs die een traject lopen in voorbereiding op 1B een IAC?

Komen leerlingen die in basisonderwijs voorbereid worden op een overstap naar 1B in aanmerking voor een verslag type basisaanbod?